Mahkeme MHP’de “Korsan Kongreye” Dur Dedi

oktayozturk_yucelbulut_st

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin atadığı sözde kayyum heyetine ihtiyati tedbir konulduğunu bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, mahkemenin kurultay sürecini tedbiren durduğunu açıklayarak, “Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kayyım heyetinin yetkileri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, kararın kesinleşmeden uygulanamayacağı tespit edilmiş, kongre çağrısı da dahil olmak üzere bütün işlemler ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş ve ayrıca ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararının infazı yargıtay incelemesi sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ve MHP Avukatı Yücel Bulut birlikte bir basın açıklaması yaptılar.

Oktay Öztürk’ün açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Mensupları;

Bilindiği üzere, 8 Nisan 2016 tarihinde Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayının Tüzük değişikliği gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağrılması konusunda Üç Kişilik Kayyım Heyeti görevlendirilmiştir.

Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı hakkında Genel Merkezimiz tarafından Yargıtay 18’inci Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Bu nedenle Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesinin bahse konu kararı henüz kesinleşmemiştir.

Daha önce de Genel Merkezimiz tarafından yapılan basın açıklamalarıyla vurgulandığı üzere Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı Türk Medeni Kanunu’nun 75/2’inci maddesi uyarınca verilmiş olup, HMK 367/2’inci maddesi uyarınca KESİNLEŞMEDEN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Karar henüz Yargıtay İncelenmesinden geçerek kesinleşmediği için, Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan KAYYIM HEYETİNİN GÖREVİ DE BAŞLAMAMIŞTIR.

Ancak tüm bu hukuki gerçeklere rağmen Kayyım Heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde Büyük Kurultayın Toplanacağı kamuoyuna duyurulmuş ve de Partimiz Delegeleri “Korsan Kongreye” davet edilmiştir.

Nitekim Milliyetçi Hareket Partisini henüz hiçbir yetkisi olmadan Büyük Kurultay’a davet etmek teşebbüsünde bulunan Kayyım Heyetinin “kaos yaratma girişimi” birçok üst kurul delegemiz tarafından tepkiyle karşılanmış ve Genel Merkezimize ulaşan onlarca üst kurul delegesi, bu hukuksuz duruma karşı Anayasanın 36’ıncı maddesine dayalı olarak hukuki mücadele başlatmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Aynı zamanda Partimizin çeşitli kademelerinde yönetici durumunda bulunan ve üst kurul delegesi sıfatı taşıyan mensuplarımızın, bulundukları il ve ilçelerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulara başlamış oldukları ve bugün itibariyle birçok başvurunun gerçekleştiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu başvurular neticesinde, şu an kararı verilmiş ve Genel Merkezimize ulaşmış bulunan iki adet mahkeme kararı bulunmaktadır.

Nitekim Tosya İlçe Başkanımız ve aynı zamanda üst kurul delegemiz bulunan Muvaffak Etyemez tarafından Kayyım Heyeti aleyhine açılmış bulunan muarazanın önlenmesi davası neticesinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından,

Ve yine Sivas İli Gemerek İlçesi Teşkilat Başkanımız ve üst kurul delegemiz Sayın Erdal Genç tarafından Kayyım Heyeti aleyhine açılmış bulunan muarazanın önlenmesi davası neticesinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından KAYYIM HEYETİNİN YETKİLERİ İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMUŞ, KARARIN KESİNLEŞMEDEN UYGULANAMAYACAĞI TESPİT EDİLMİŞ, KONGRE ÇAĞRISI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BÜTÜN İŞLEMLER İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMUŞ VE AYRICA ANKARA 12’İNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNİN KARARININ İNFAZI YARGITAY İNCELEMESİ SONUNA KADAR İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMUŞTUR.

Bu iki karara ek olarak yine üç üst kurul delegemiz tarafından bir ilimizde yapılan benzer başvuru üzerine üç adet ihtiyati tedbir kararının daha verilmiş bulunulduğu ve de basın toplantısı aşamasında henüz tebliğ işlemlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle Genel Merkezimize ulaşmadığı üst kurul delegesi arkadaşlarımız tarafından ifade edilmiştir.

Bu kararlar bugüne kadar MHP Genel Merkezi tarafından ifade edildiği üzere Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi kararının kesinleşmeden uygulanamayacağını teyit etmiş olduğu gibi, Kayyım Heyetinin Yasal Olmayan Teşebbüslerinin de Yargı Organları eliyle durdurulması anlamına gelmektedir.

Dün ve bugün Genel Merkezimizden bu konuda hukuki yardım talebinde bulunan Üst Kurul Delegelerimizin sayısı yaklaşık olarak 100 civarında olup, dün ve bugün yaklaşık olarak 60 üst kurul delegemize bu konuda Genel Merkezimi hukukçuları tarafından hukuki yardımda bulunulmuş olup, Pazartesi gününden itibaren çok sayıda üst kurul delegemiz de bu hukuksuzluk karşısında KAYYIM HEYETİ aleyhine davalar ikame etmeye devam edecektir.

Şu an için 5 adet olan ihtiyati tedbir kararlarının sayısının önümüzdeki hafta artarak devam edeceği düşünülmekte olup, Genel Merkezimize ulaşan mahkeme kararları basınla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

**

Öztürk, MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gemerek ve Tosya Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından olağanüstü kongreye ilişkin alınan tedbir kararının nasıl uygulanacağının sorulması üzerine Bulut, kararın Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının bir denetimi değil, o karar üzerine konulmuş bir ihtiyatı tedbir kararı olduğunu söyledi.

Üst Kurul delegelerinin, Türk Medeni Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, kendi ikametgahlarında kongre davet yazısından sonra, söz konusu mahkeme kararı kesinleşmeden kongrenin yapılamayacağı düşüncesiyle, infazının durdurulması için başvurduğunu anlatan Bulut, “Taşra mahkemeleri, Üst Kurul delegelerimizin ikamet ettiği mahkemeler, bu kararı vermeye coğrafi yönden yetkilidir. Görev yönünden ise 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının denetimi yapılmamaktadır. Sadece kesinleşmeden uygulanamayan bir karar olduğu tespit edilip, infaz işlemleri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur. 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının denetlendiği anlamına gelmez. Denetim mercii Yargıtay 18. Hukuk Dairesidir. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının Yargıtay denetimi tamamlanıncaya kadar infaz işlemlerinin tedbir yoluyla durdurulmasına hükmedilmiştir.” diye konuştu.

Bulut, Gemerek ve Tosya Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilen kararların, bu konuda alınan ilk kararlar olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayı için görevlendirilmiş kayyum heyeti de karar kesinleşmeden kararı uygulama yoluna gittiği için Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kararın infazı durdurulmuştu. Bu karara karşı Yargıtay yoluna başvuruldu. Yargıtay da Asliye Hukuk Mahkemesinin infazı durdurma yönündeki tedbir kararının doğru olduğunu onaylamıştı. İlk uygulama değildir. Geçmişte Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurulu’na karşı taşradaki birçok üye, çeşitli mahkemelerde tedbir kararı almış, kurultay bu nedenle hayata geçirilememişti. Daha önce çok uygulaması olan, Yargıtay denetiminden geçmiş hukuki bir yola başvurduk.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk ise kararla ilgili olarak, “Ahkamı şahsiye, şahsın hukukuna aykırı bir meseledir. Hukuk yolları bitirilmeden icra safhasına konulamaz. Yargıtay nihai karar vermeden bu kongreyi toplayamazsınız. Burada işin başından beri arkadaşlarımız hukuk yollarını takip ettiler, aynı hukukun yollarını biz de takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Öztürk, alınan tedbir kararının 15 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongre için uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruya, “Hukuk varsa tabii” şeklinde cevap verdi.

Paylaş

Cevap ver

Please enter your comment!
Please enter your name here