MHP Değişimcilerine Hukuki Şok!

MHP’ni Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kayyum atama talebi ile mahkemeye veren değişimcilere,

muhalif_mah_

MHP’nin avukatı Yücel Bulut tarafından Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne  verdiği bilirkişi raporu değişimcilere bir şok daha yaşattı.

MHP yönetiminin, İstanbul Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Dekanlığına yapmış olduğu başvurusu üzerine, Dekanlık Türkiye’nin bu alanda yetişmiş en iyi akademik heyetine görev verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk tarafından hazırlanan 9 sayfalık “Hukuki Görüş” raporu MHP genel merkezine teslim edildi. Bu rapor karşılığı MHP genel merkezi, Üniversiteye cüzi miktarda rapor harcı ödedi. 9 sayfalık “Hukuki Görüş” raporu MHP genel merkezi tarafından 01,04,2016 tarihinde 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

mahkemetutanagi_st

Raporun sonuç bölümünde, bazı hukuki gerekçelerle tüzük kongresinin toplanmak istendiği, sonrasında seçim yapılarak Merkez Yönetimi’nin değiştirileceğinin belirtildiği, bu durumun da hakkın kötüye kullanılması anlamı taşıdığı ileri sürüldü. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. Maddesi ancak “Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olmayan diğer Kanun hükümlerinin siyasi partiler hakkında uygulanacağını belirttiğine ve Dernekler Kanunu’nun 34. Maddesi de kıyasen uygulamadan değil, sadece atıftan bahsettiğine göre, Siyasi Partiler Kanunu 14. Maddesinin 6. Fıkrasına Sulh Mahkemesi’ne başvuru imkanı alınmadığı ve Dernekler Kanunu’na da atıf yapılmadığı için bu konuda Siyasi Partiler alanının özelliği dolayısıyla ve esasen seçim yapılmaması gereken olağanüstü toplantılar için Merkez Yönetimi değiştirme kasdıyla olağanüstü toplantı çağrısının yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna varmak gerekir. Bu konuda bir adli yargı makamına yetki verilmiş olduğu sonucuna varılmasına imkan görememekteyiz”

MHP genel merkezi tarafından 01,04,2016 tarihinde 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne teslim edilen rapor sonrası, değişimciler şoka uğradı ve raporun içeriğinden ziyade raporu hazırlayan Akademik Heyette bulunan kişiler hakkında yorum yaptılar.

Raporu hazırlayan Üniversiteye ne kadar bütçe ayrıldı diye de soran değişimciler, kendi çirkin zihniyetlerini de açığa çıkarmış oldular.

Paylaş

Cevap ver

Please enter your comment!
Please enter your name here